dilluns, 25 de març del 2013

Educació vial a la Festa de l'Escola Pública


Com cada any la nostra Ampa, amb l'ajuda de la Policia Local, organitza un circuit de karts en el marc de la Festa de l'Escola Pública. Aquests any el temps ens ha acompanyat, la gent es va animar i molts nens grans i petits van gaudir d'aquesta activitat educativa i s'ho van passar bé.

diumenge, 24 de març del 2013

REALITATS DEL SISTEMA EDUCATIU.


Les retallades són un llast- Sinó recolzem tot el procés educatiu des de tota la comunitat educativa, ens estem carregant tot el país. Document clarificador, formatiu, encara que la seva durada pot semblar llarga, el crec  IMPRESCINDIBLE.


Compareixença de la professora de Matemàtiques i Ciències de la Naturalesa de l'IES Hoya de Buñol, Mª Ángeles Llorente Cortés, en la Comissió no permanent especial d'estudi de les tècniques i de les actuacions per a millorar el rendiment escolar i les possibilitats d'ocupació dels joves, celebrada el dia 15 d'octubre de 2012.
dimecres, 6 de març del 2013

Altres activitats: Enllaçats per la Llengua 09-03-2013

Aquesta mobilització s'ha organitzat arran dels succeïts atacs a la llengua catalana soferts darrerament, que s'han intensificat amb l'Avantprojecte de la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), més coneguda amb el nom de 'Llei Wert'.


http://www.vilaweb.cat/noticia/4091566/20130305/enllacats-llengua-presenta-mobilitzacions-arreu-pais.html

MANIFEST FESTA DE L'ESCOLA PÚBLICA 2013


                                               
                                                           MANIFEST
                                   FESTA DE L'ESCOLA PÚBLICA 2013
                                                           (9 de març)


El manifest que llegirem des de  la Secció  l'Institut Domus d'Olivet, en representació de les escoles i instituts públics de Canovelles és fruit de la participació i reflexió de pares i mares, alumnes, personal d'administració i serveis i professors i professores. Perquè creiem que l'educació es construeix entre tots els sectors implicats.

Després de 20 anys de progrés econòmic, veiem  que en educació no hem aconseguit uns resultats comparables als països més desenvolupats del nostre entorn.

Durant aquest període i des de l'inici de la democràcia, s'han fet set reformes educatives vinculades totes elles a canvis polítics, que no han estat relacionades amb  l'evolució i necessitats educatives de la societat. L'educació no ha estat mai una prioritat, és a dir, un tema d'estat.  Els recursos econòmics destinats a l'educació han estat sempre molt per sota dels que hi inverteixen els països desenvolupats. Al municipi no s'ha fet previsions de futur, ni equipaments necessaris ni rehabilitacions d'edificis construïts en temps del franquisme. Cap administració ha invertit suficients recursos com per donar una educació de qualitat. És cert que durant aquest període hi ha hagut intents de millora, però com que han estat parcials, aïllats i intermitents no han donat  resultats òptims. Durant aquest temps s'han posat en  pràctica projectes excessivament ambiciosos que requerien de molts recursos tecnològics i materials que no han pogut tenir continuïtat, així com projectes pedagògics que s'han estroncat. Tots aquests intents de millora ha semblat que responien a actuacions a curt termini, lligats a una legislatura, quan l'educació s'ha de plantejar com una qüestió d'estat i per tant els resultats s'han d'esperar a llarg termini.

Actualment, i des del 2008, estem immersos en un període de crisi econòmica i política molt profundes. Estem vivint uns moments molt difícils, uns canvis socials ràpids i  traumàtics que han comportat  una disminució dels recursos en educació que es tradueixen en:
  • Increment de ràtios, és a dir, més alumnes per aula.
  • Supressió de la sisena hora a primària.
  • Disminució de  professorat per atendre els alumnes amb dificultats educatives.
  • No cobertura de totes les baixes.
  • Retirada de beques de llibres, menjador i de transport.
  • Eliminació de projectes tecnològics i pedagògics.
  • Disminució de dotacions als centres i de l'oferta de formació per a  la millora del professorat  per part de la Generalitat.
  • Enduriment de les condicions laborals com ara retallades de sou, més hores lectives, penalitzacions econòmiques quan els treballadors dels centres emmalalteixen i assumpció en hores de treball de tasques que no són docents.


A Canovelles el centre de primària Els Quatre Vents fa set cursos que està en barracons i el centre de secundària Domus d'Olivet està en la mateixa situació al pati d'un centre de primària.

Però aquesta crisi no només és econòmica, sinó també política, social, ambiental i de valors. S'han anat perdent els valors universals: l'honestedat, l'honradesa, l'esforç, el respecte, la responsabilitat, la no-violència, la solidaritat..., i la societat s'ha anat individualitzant, mentre, hem notat retallats els nostres drets. Avui dia des dels centres és molt difícil transmetre aquests valors. L'escola  s'ha quedat sola i aïllada.

Com a resultat d'aquest abandó veiem dia rere dia casos de corrupció, espionatge il·legal,  condemnats que segueixen exercint,  indultats,  polítics que no defensen els interessos dels ciutadans..., i un intent d'instrumentalització de l'educació, com és el projecte de llei LOMCE del ministre Wert amb finalitats ideològiques. Aquesta llei pretén acabar amb la immersió lingüística a les escoles catalanes, permet  segregar  l'alumnat pel que fa l'accés a l'escola, pot subvencionar escoles privades que separin els alumnes amb funció del sexe i cerca l'adoctrinament de la societat.
  
Hi ha hagut intents de buscar solucions des de moviments promoguts des de la base de la societat civil, com ara  el 15M, la plataforma d'afectats per la hipoteca o la marea groga. Aquests moviments ens ensenyen  que junts i en una societat democràtica podem canviar les coses. Que cal que la ciutadania sigui activa.

Amb totes aquestes mesures i situació quin futur podem preveure? Pares, alumnes, professors i PAS estem d'acord que aquest deteriorament  educatiu donarà lloc a situacions que vulnerin el dret a l'educació igualitària per a tothom i acabaran estudiant només els fills de famílies que s'ho puguin pagar, com succeïa anys enrere, trencant amb el principi d'igualtat d'oportunitats.

Però, com pensem que hauria de ser l'educació?
1. L'educació hauria de ser una qüestió d'estat : crear una llei consensuada que permeti un sistema educatiu sostenible i perdurable en el temps. 
2. L'escola ha de ser pública, gratuïta i de qualitat: ràtios més baixes, equipaments adequats i professionals de suport, cursos de formació i reciclatge pel professorat.
Hem de defensar la igualtat d'oportunitats, el fill d'un alt executiu i el d'un aturat han de tenir la mateixa educació, i els alumnes amb més dificultats han de tenir ajuts quan es detectin.
3. La família ha de recuperar la confiança en els professionals que treballem per als infants i adolescents.
Una societat que valori l'educació dels seus fills: ha de valorar l'escola, i ha de destinar temps per fer-se càrrec de l'educació dels fills.
4. La família en l'educació dels seus fills ha de transmetre, juntament amb l'escola, els valors universals,  la base d'una societat justa que valora les persones i els dóna seguretat. Quan es dóna aquesta conjunció, l'escola pot fer la funció formadora de l'alumnat que és fonamental pel futur professional dels escolars.

Per tots els motius que acabem d'exposar; pares, alumnes, personal no docent, mestres, professors i professores estem profundament decebuts i força abatuts, però no ens deixarem vèncer  perquè el que ens hi juguem és massa important. És el futur de les persones del nostre país.

Si volem que l'escola pública sigui de qualitat hem d'exigir uns recursos econòmics i humans com els dels països desenvolupats.

Si volem canviar l'educació, ja no podem confiar amb els que han jugat amb nosaltres. Ja els va bé als que manen de tenir ciutadans que no pensin massa, que es deixin portar i no siguin crítics.

Si volem una societat democràtica i avançada, hem de fixar-nos com a prioritat  valorar la formació de les persones. És des de la pròpia societat, i tots a una, que hem d'exigir aquests canvis, només així els farem possible.

Hi ha mares i pares perfectes?


Després de les jornades realitzades mesos enrere, a Canovelles, sobre aquest tema, avui ens arriba una proposta de continuació.