dilluns, 21 de gener del 2013

CRIDA "ALS" QUATRE VENTS... MANIFEST


MANIFEST PER DEMANAR QUE EL GOVERN DE CATALUNYA INCLOGUI L’ESCOLA “ELS QUATRE VENTS”  DE CANOVELLES A LA LLEI DE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT PER AL 2013.  

L’educació a Canovelles té per davant alguns reptes importants als quals cal donar resposta i en aquest sentit volem manifestar al Govern de la Generalitat de Catalunya la preocupació de la nostra comunitat educativa pel retard en la construcció definitiva de l’escola “Els Quatre Vents”, que està exercint la seva activitat en mòduls prefabricats des del curs 2006-2007 i estem a l’espera que la Generalitat accepti els terrenys ja cedits, redacti el projecte de la nova escola i executi l’obra. 
La construcció definitiva de l’edifici escolar és important per a l’escola i per al municipi, portem ja massa temps en una situació d’interinitat que no afavoreix el manteniment de la confiança de les famílies de Canovelles, en un projecte educatiu inclusiu on l’acollida a les  famílies nouvingudes i l’atenció a la diversitat de l’alumnat és una aposta  ferma i decidida d’un claustre de professors i de la seva comunitat educativa. Projecte educatiu que constituït en comunitat d’aprenentatge, fa de la participació democràtica, l’equitat, la qualitat educativa i la implicació en el medi social, el seus principis bàsics.  
Les entitats sota-signants demanem que el Govern de la Generalitat compleixi la resolució del Parlament de Catalunya del passat 3 de maig de 2012 on s’instava al Govern a incloure l’escola “Els Quatre Vents” de Canovelles a la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2013. 
http://www.canovelles.cat/actualitat/noticies/2013/01/16/canovelles-reclama-de-nou-la-construccio-de-l-escola-els-quatre-vents-a-la-generalitat