dimarts, 20 de març del 2012

ARRIBEM TARD, PERÒ, JA HO CONEIXEM?L'edició del concurs Euroscola 2012, també en català
Els guanyadors participaran en el Programa Euroscola del Parlament Europeu a Estrasburg i obtindran una ajuda econòmica per a les despeses del viatge
El període d'inscripcions clou l'20 de març de 2012
L'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona convoca la XVIII edició del concurs Euroscola en català.

Coincidint amb l'Any Europeu de l'envelliment actiu i de la solidaritat intergeneracional i amb 25è aniversari del programa Erasmus, aquesta edició pretén donar a conèixer les oportunitats que brinden els programes europeus d'intercanvi educatiu dirigits als joves i als professors, destacar la importància de l'aprenentatge al llarg de tota la vida i fomentar la solidaritat entre generacions.

El concurs es desenvoluparà el 2012 mitjançant la web www.euro-scola.com.
El concurs 
El concurs es desenvoluparà per mitjà d'un lloc interactiu educatiu a Internet. Compta amb diverses fases i múltiples eines que facilitaran la feina als equips.

L'objectiu primordial del joc és recordar als joves que l'any 2012 és l'Any Europeu de l'envelliment actiu i de la solidaritat intergeneracional i el 25è aniversari del programa Erasmus. Aquesta edició pretén donar a conèixer les oportunitats que brinden els programes europeus d'intercanvi educatiu dirigits a joves i a professors, destacar la importància de l'aprenentatge al llarg de tota la vida i fomentar la solidaritat entre generacions.

Així mateix, el concurs pretén fomentar l'ús d'Internet com una eina educativa, informativa i comunicativa, i l'aprenentatge d'una altra llengua, fonamental per aconseguir una Europa unida. Per això aquest joc es desenvoluparà en tres versions lingüístiques: castellà, català i anglès. Els participants poden optar per concursar en qualsevol d'aquests tres idiomes.

El coneixement dels alumnes participants d'altres llengües europees és molt important, ja que els guanyadors que participin en el Programa Euroscola a Estrasburg s'hauran d'integrar en reunions de comissions parlamentàries, que es desenvoluparan en anglès o francès i on no hi haurà intèrprets.
Inscripcions
La inscripció al concurs es formalitzarà directament a través de la pàgina web www.euro-scola.com.

Hi poden participar tots els centres escolars d'Ensenyament Secundari Obligatori (ESO), Batxillerat o Cicles de Formació Professional de Grau Mitjà establerts en territori espanyol.

Per participar-hi és necessari inscriure-s'hi per equips, formats per 10 alumnes, d'entre 15 i 18 anys, i un professor responsable que en serà el tutor.

Un mateix professor pot inscriure tants equips com pugui formar, i ell mateix en serà el tutor/ responsable, però tan sols un equip per centre escolar podrà optar al premi final, el que tingui la puntuació més alta.

La inscripció es podrà realitzar a la pàgina web del concurs fins a l'1 de març de 2012.
Fases
La competició començarà el 20 de febrer i finalitzarà el 23 d'abril.
  • Fase inicial: del 20 de febrer al 20 de març
  • Fase final: del 16 d'abril al 23 d'abril
La fase inicial estarà composta per cinc capítols i inclourà còmics, jocs, informació teòrica i treballs en equip.

Cada equip podrà organitzar-se com vulgui: repartir la feina entre els integrants i fent posades en comú de tot l'equip per preparar millor cada prova, o realitzant totes les tasques en comú. Cada equip haurà de crear una sèrie de materials que altres equips s'encarregaran de valorar. En aquesta fase s'hauran de completar, com a mínim, tres dels cinc capítols disponibles, per poder optar a la fase final. Com més proves es facin més possibilitats es tindrà de guanyar.

La fase final és un exercici que servirà de repàs i avaluació de tot allò que s'ha après a la fase inicial. Els equips hauran de demostrar els coneixements amb un test de preguntes.

S'obrirà un període d'al·legacions entre el 24 i el 27 d'abril.
Desenvolupament del joc i puntuació
El valor de les fases de cara a la puntuació final serà el següent:
  • Fase inicial: 5 capítols (val el 70% de la puntuació final)
  • Fase final: 1 prova (val el 30% de la puntuació final)
A més, el concurs té un sistema de votació que fa que els mateixos participants votin els treballs o propostes que desenvolupen els altres equips. Els equips estan obligats a votar els materials que reben basant-se en la creativitat i els coneixements que s'hi demostren.

S'habilitarà al servidor un sistema perquè cada grup pugui pujar arxius (jpg, pdf...) i un sistema de distribució per emetre les votacions.

En aquest sistema cada equip haurà de votar un treball a cada prova. El nombre de vots serà el mateix per a cada grup, de manera que no es podran puntuar en negatiu els treballs per afavorir la puntuació pròpia. En el cas que el nombre de treballs sigui inferior al dels equips participants, els equips que no en rebin no es penalitzaran.

El temps no serà un valor determinant en aquestes activitats. Sí que ho serà en la prova final en què, en cas d'empat, s'utilitzarà com a mesura per desempatar, de manera que l'equip que hagi completat aquesta fase en menys temps en serà el guanyador.

El concurs Euroscola és un projecte pedagògic d'"Educació en valors". Els punts s'han d'obtenir a través de treballs que siguin resultat de la reflexió dels alumnes i de les seves propostes originals i documentades, però mai s'obtindran punts amb treballs "plagiats/copiats" o amb qualitat nul·la o tan baixa que desqualifiqui l'equip.

Es recomana als equips participants que esmentin les fonts que utilitzen en els treballs per evitar errors o confusions i que expressin l'opinió i anàlisi sobre aquestes fonts consultades com una aportació pròpia.

En les proves en què els participants hagin de pujar treballs propis per compartir i ser qualificats per altres equips, els equips disposaran d'un botó específic per comunicar la recepció d'un treball "impropi" per ser un plagi o un treball de contingut baix o nul.

L'organització de l'Euroscola haurà de comunicar el presumpte plagi a l'equip que ha enviat el treball, per saber què en pensen. La comunicació es farà a través del professor responsable, que ho traslladarà al seu propi equip i en el termini de cinc dies hàbils haurà de fer arribar a l'organització de l'Euroscola l'explicació dels fets.

L'organització de l'Euroscola, d'acord amb l'explicació de l'equip i les circumstàncies de cada cas, podrà decidir de restar a l'equip la quantitat màxima de punts que es podran obtenir en la prova.

Als equips que presentin treballs amb una qualitat nul·la o tan baixa que sigui "impròpia" se'ls restarà de la puntuació total la quantitat màxima de punts que es podrà obtenir en la prova.

Les decisions de l'organització s'han de notificar al professor de l'equip que ha enviat el treball. També se n'informarà al professor responsable de l'equip que ha notificat la còpia o els treballs de qualitat molt baixa o nul·la.
Guanyadors i premis
Hi haurà un finalista per cada comunitat autònoma. Els nou equips més ben classificats d'entre tots els finalistes seran els guanyadors. Cada un dels guanyadors ha de ser d'una comunitat autònoma diferent.

Hi haurà un premi també per a l'equip que hagi obtingut la qualificació més alta d'entre els que competeixin en llengua anglesa, independentment que hi hagi un equip de la mateixa comunitat autònoma que hagi resultat guanyador de la competició en llengua castellana o catalana.

Amb la finalitat que en cada edició de l'Euroscola centres escolars diferents tinguin l'oportunitat de conèixer el Parlament Europeu, tan sols podran optar al premi final els centres que no hagin guanyat en les edicions de 2008, 2009, 2010 i 2011. No obstant això aquests centres poden optar als premis que concedeixi cada comunitat autònoma, si així ho determinen.

Els guanyadors participaran en el Programa Euroscola del Parlament Europeu a Estrasburg i obtindran una ajuda econòmica per a les despeses del viatge. Aquesta ajuda s'establirà segons la distància entre la ciutat d'on sigui el centre i la ciutat d'Estrasburg.

El viatge i la participació al Programa Euroscola a Estrasburg es realitzaran durant l'any escolar 2012- 2013, o bé en el segon semestre de 2013 en el cas que un nombre elevat de participants ho requereixi.

Cada equip, a part dels seus integrants, pot convidar catorze alumnes i un professor més del seu centre a participar en el programa.

El Parlament Europeu es reserva el dret d'anul·lar la participació en el programa Euroscola en cas de força major.
Sorteig d'un iPad
Se sortejarà un iPad entre els professors tutors dels equips que completin la fase final de l'Euroscola. El sorteig es realitzarà davant de notari, d'acord amb la legislació.